Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?


Główną różnicą pomiędzy polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która uczestniczy w nim. W polowaniu indywidualnym może uczestniczyć jeden myśliwy, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych liczba osób to minimum 2, a nawet 6 jeśli uczestnicy chcą polować na zające.

Różnicą jest też procedura z jaką organizuje się polowania. Żeby podejść do polowania indywidualnego należy posiadać na nie zezwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. Takie pozwolenie myśliwy musi ogarnąć sam. Polowania zbiorowe natomiast są planowane przez dzierżawcę albo zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzi je wyznaczony do tego myśliwy, który dba o bezpieczeństwo i stosowanie się do przepisów prawa.

Przebieg polowania zbiorowego

Polowanie zbiorowe za każdym razem musi zacząć się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Te reguły dotyczą jedynie polowań zbiorowych – nie zobaczymy tego podczas polowania indywidualnego. Odprawa jest od tego aby dowiedzieć się jakie są zasady polowania. Poznawane są w jej trakcie zwierzęta i ich gatunki, na które myśliwi mają polować. Przekazywane są istotne komunikaty, które mówią o przejściu do następnych etapów, oraz wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który organizowany jest na końcu polowania jest istotną tradycją łowiecką. Pojawia się tam złożenie hołdu zwierzynie a także wyłaniany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niesamowicie ważnym rytuałem i ważne jest aby stosować się do paru zasad, takich jak położenie zwierzyny na prawym boku albo skierowanie głów zwierzyny w kierunku łowiska.

Odróżnić możemy pare typów polowań zbiorowych i schemat każdego jest trochę inny. Do polowania na małą zwierzynę taką jak zające albo lisy wykorzystuje się polowanie pędzeniami. W skrócie polega ono na przepłaszaniu zwierząt i od tego są naganiacze. Ważne jest aby naganiaczy było przynajmniej 1,5-2 razy więcej niż myśliwych. Za to podczas polowania na dziki swoją rolę mają psy myśliwskie – ich zadaniem jest ustalenie miejsca miotu i przepędzenie ich z kryjówki. Przy takich polowaniach myśliwych jest kilkunastu.

Można się również spotkać z tzw. polowaniem szwedzkim albo z ambon – ono odbywa się na dużych lokalizacjach w lasach, które mają przynajmniej 600, nawet do 1000 ha. W takich polowaniach można zobaczyć kilkudziesięciu myśliwych.

Co o polowaniach zbiorowych mówi prawo?

Zacznijmy od niezmiernie ważnej informacji: każdy myśliwy biorący udział w polowaniu bezwzględnie musi posiadać legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe mogą być przeprowadzane od świtu do zmierzchu i jedynie w terminie od 1 października do 15 stycznia.

Polowania zbiorowe są oceniane za zaczęte w chwili zebrania się myśliwych i rozpoczęcia odprawy, a ich zakończenie jest w momencie kiedy prowadzący polowanie oznajmia jego koniec. Kiedy polowanie skończy się jego prowadzący ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie zawierał wszystkie ważne informacje takie jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego i na jakie gatunki zwierząt odbywało się polowanie. Jest tam także lista myśliwych oraz uwagi, jeśli prowadzący miał jakieś.

To właśnie prowadzący polowanie dba o przestrzeganie przepisów prawa i to jemu muszą być podlegli pozostali polujący.

Źródło informacji: Biuro Ponowa – polowania zbiorowe