Dlaczego warto zapisać dziecko do dwujęzycznej szkoły podstawowej?


Prywatna szkoła podstawowa w Gdańsku ma wiele zalet. Język obcy traktuje się w dwujęzycznej szkole równorzędnie z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to jedne z miast w których znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Czy wiesz, że nauczanie w drugim języku od wczesnego wieku dobrze wpływa na rozwój intelektualny malucha. Warto również dodać, że liczebność klas w szkołach dwujęzycznych jest mniejsza. Dzięki temu proces nauczania jest bardziej zindywidualizowany i dostosowany  do zapotrzebowań poszczególnych uczniów.

Nauka w szkole dwujęzycznej – jak przygotować na to dziecko?

Zdecydowanie najlepszym sposobem przygotowania pociechy do nauki w takiej szkole jest wcześniejsze oswojenie go z drugim językiem. Dzieci, które w wieku 3-5 lat mają częsty kontakt z drugim językiem, naturalnie go chłoną. Nie zapominaj, że podstawowa umiejętność drugiego języka to warunek, który trzeba spełnić do przyjęcia do szkoły tego typu. Z tego powodu warto zadbać aby dziecko od przedszkola mówił w drugim języku.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie w dwujęzycznej szkole podstawowej jest to system który jest oparty na nauczaniu pojedyńczych przedmiotów w dwóch językach. W efekcie prowadzi się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, które osiągają uczniowie. Plusy tego sposobu nauki to:

  • ustanawianie postawy zrozumienia odmienności geograficznej a także tej w kulturze obszaru językowego który różni się ojczystego;
  • uczenie się książek, kultury i historii zagranicznych krajów;
  • sprawniejszy dostęp do zagranicznych programów związanych z edukacją;
  • możliwości zagranicznej nauki.

Jak nauczanie dwujęzyczne wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne to zintegrowana nauka przedmiotowo – językowa, które dąży aby uczniowie swobodnie posługiwali się w mowie i w piśmie językiem ojczystym oraz obcym na tym samym poziomie. Jednakże nauczanie dwujęzyczne nie jest realizowane podczas trwania lekcji języka polskiego, historii i geografii Materiałami dydaktycznymi na pozostałych zajęciach są zarówno polskie podręczniki, oraz źródła w języku obcym. Taka metoda sprawi, że możliwe jest przyswojenie wiedzy i umiejętności językowych w szerokim stopniu.

Jak wygląda spojrzenie neurodydaktyki na nauczanie dwujęzyczne?

Badania neurodydaktyczne wskazują, że nauczanie dwujęzykowe usprawnia pracę mózgu oraz przyśpiesza osiągane przez uczniów wyniki, co więcej zapewnia im szeroki rozwój. Dzieci dwujęzyczne posiadają wyższy poziom myślenia będącego podstawą twórczości. Ponadto badania wskazują też, że dwujęzyczność często przynosi korzyści poznawcze. Maluchy rozumieją oba języki, szybko zyskują świadomość językową, czyli zdają sobie sprawę z tego, że język to kod, podlegający pewnym regułom. Dzięki temu mogą szybciej a także skuteczniej brać się za naukę nowych języków.

Nauczanie dwujęzyczne a zawód

Nauczanie w obu językach jest realizowane w oddziałach dwujęzycznych  w systemie edukacji w Polsce a uczniowie przystępują do egzaminów maturalnych zgodnych z polskimi wymaganiami. Niemniej uczunień uzyskuje dużo większą ilość punktów z z języka obcego w rekrutacji na studia w Polsce. Warto też dodać, że liczba kierunków w których wykłady prowadzone są po angielsku oferowanych przez najlepsze uczelnie w Polsce systematyczne wzrasta. Dodatkowo prościej po takiej szkole dostać się na uczelnie,  która jest za granicą.